RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I RODZICE DZIECI KONTYNUUJĄCYCH
Podpisywanie deklaracji dotyczącej czasu pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 potwierdzającej wolę przyjęcia dziecka  do przedszkola będzie odbywać się w następujących dniach i godzinach:

10.04.2018 (wtorek) – 900-1600
11.04.2018 (środa) – 1000-1700
12.04.2018 (czwartek) - 1000 - 1700
13.04.2018 (piątek) – 900-1500
16.04.2018 (poniedziałek) – 1000-1700
17.04.2018 (wtorek) – 1200-15
00

Nie podpisanie deklaracji w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.