Dyrektor Przedszkola podaje numery kont, na które można dokonywać płatności za przedszkole:

opłata za żywienie:
39 1240 1268 1111 0010 3831 1586

opłata stała:
97 1240 1268 1111 0010 3831 1124

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW
Numer konta: 34 1240 1255 1111 0010 0117 4965

W opisie przelewu proszę podać informację za jaki miesiąc dokonywana  jest opłata oraz imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

Rodzic zobowiązany jest do:

  • comiesięcznego sprawdzania wysokości naliczonych opłat

OPŁATY:

Przedszkole bezpłatnie realizuje 5 godziną podstawę programową w godzinach 800- 1300.
Opłata za świadczenia poza podstawą programową wynosi 1 zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
Wyżywienie 7 zł za dzień.