RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I RODZICE DZIECI KONTYNUUJĄCYCH
Podpisywanie deklaracji dotyczącej czasu pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 potwierdzającej wolę przyjęcia dziecka  do przedszkola będzie odbywać się w następujących dniach i godzinach:

10.04.2018 (wtorek) – 900-1600
11.04.2018 (środa) – 1000-1700
12.04.2018 (czwartek) - 1000 - 1700
13.04.2018 (piątek) – 900-1500
16.04.2018 (poniedziałek) – 1000-1700
17.04.2018 (wtorek) – 1200-15
00

Nie podpisanie deklaracji w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.


 

 

 

Szanowni Rodzice 
 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi rekrutacji i harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI / ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019.


Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

13.03.2018 (wtorek) – 1200-1600
14.03.2018 (środa) – 1000-1500
15.03.2018 (czwartek) - 1000 - 1600
16.03.2018 (piątek) – 1000-1500
19.03.2018 (poniedziałek) – 1200-1630
20.03.2018 (wtorek) – 1200-1630
21.03.2018 (środa) – 1200-1600
22.03.2018 (czwartek) – 1000-1700
23.03.2018 (piątek) – 1000-1500

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium musza być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z wnioskiem.
Oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może podjąć działania mające na celu potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Komisja Rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględni danego kryterium.
Kryteria naboru oraz dokumenty potwierdzające wybór kryterium są opisane w zasadach rekrutacji dzieci do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019