PLAN DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA w przypadku złego stanu zdrowia dziecka