Wspólnie z Teatrem Qfer przenieśliśmy się pod egipskie piramidy i wesoło bawiliśmy się przy muzyce.