O przedszkolu

Siedzibą przedszkola jest budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny na osiedlu Morena, u zbiegu ulic: Jaśkowa Dolina i Wileńska otoczony pięknie utrzymanym ogrodem z nowoczesnym sprzętem rekreacyjnym i dużą ilością zieleni. W placówce funkcjonuje 8 oddziałów. Sale zabaw są jasne, kolorowe, wyposażone w adekwatny do wieku dzieci sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz zaplecze sanitarne. Posiadamy 2 sale gimnastyczne, gabinet terapii pedagogicznej i logopedycznej oraz salę plastyczną .

Wiele uwagi poświęcamy racjonalnemu żywieniu dzieci. Kuchnia przedszkolna przygotowuje smaczne, zdrowe posiłki, przestrzegane są diety dzieci z alergiami pokarmowymi. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosuje nowatorskie metody pracy. Jest kreatywna i bardzo zaangażowana w swoją pracę. Systematycznie doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę. Priorytetem w pracy dla wszystkich pracowników placówki jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z przedszkola

Realizowane programy...

W naszym przedszkolu realizujemy różnorodne programy, m.in. adaptacyjny, wychowawczy, czytające przedszkola itd...

Zobacz więcej

device

Kącik dla rodziców

Praktyczne informację dla rodziców

Zobacz więcej

Jadłospis

Aktualny jadłospis

Zobacz więcej

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez w Przedszkolu nr 75

Zobacz więcej

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

13.03.2018 (wtorek) – 1200-1600
14.03.2018 (środa) – 1000-1500
15.03.2018 (czwartek) - 1000 - 1600
16.03.2018 (piątek) – 1000-1500
19.03.2018 (poniedziałek) – 1200-1630
20.03.2018 (wtorek) – 1200-1630
21.03.2018 (środa) – 1200-1600
22.03.2018 (czwartek) – 1000-1700
23.03.2018 (piątek) – 1000-1500

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium musza być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z wnioskiem.
Oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może podjąć działania mające na celu potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Komisja Rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględni danego kryterium.
Kryteria naboru oraz dokumenty potwierdzające wybór kryterium są opisane w zasadach rekrutacji dzieci do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019